Portfolio

Mé portfólio reflektuje mé odborné zaměření na pohybový aparát, o čemž svědčí certifikáty z absolvovaných kurzů v oblasti, které zdůrazňují mé dovednosti a znalosti v oblasti fitness a posílení pohybového systému. Tyto certifikáty podtrhují mé odhodlání ke stálému profesnímu rozvoji a poskytují podrobný přehled o mé odborné kvalifikaci.